افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
نتیجه مذاکرات تا به امروز انتظارات طرف روسی را برآورده کرده است ۲۷ آذر ۱۴۰۰
مذاکره کننده ارشد روسیه

نتیجه مذاکرات تا به امروز انتظارات طرف روسی را برآورده کرده است

هیچکس تلاش نکرده تا نتایج بدست آمده در شش دور قبلی مذاکرات را خط بزند و کار را از صفر آغاز کند.