افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
قیمت خودرو کاملا ایرانی چگونه به نرخ ارز بستگی دارد؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۹
عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد :

قیمت خودرو کاملا ایرانی چگونه به نرخ ارز بستگی دارد؟

چگونه می شود خودروی کاملا ایرانی که قبلا ۵٠ میلیون تومان عرضه می شده یک مرتبه قیمت کارخانه را ایران خودرو تا ٣٠٠ میلیون و در بازار آزاد تا ۷٠٠ میلیون اعلام می کنند.