افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟!/ هیچ حقی را نباید از مردم کم گذاشت ۲۳ آذر ۱۴۰۱
حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی ؛

این دینی که برای حیوان آبرو قائل است، آیا برای بشر حرمت قائل نیست؟!/ هیچ حقی را نباید از مردم کم گذاشت

مردم ایران، مردمی بزرگ و بزرگ زاده هستند و باید حرمتشان حفظ شود.