افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
معلم محور آموزش و پرورش است / باید شأن معلم حفظ و به معیشت او توجه شود ۰۳ مهر ۱۴۰۰
رئیس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس در سال جدیدتحصیلی تاکید کرد ؛

معلم محور آموزش و پرورش است / باید شأن معلم حفظ و به معیشت او توجه شود

نباید چرتکه انداخت که چقدر در آموزش و پرورش هزینه شده است. توسعه کشور در گرو توسعه آموزش و پرورش است.