افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
سه نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در دولت آیت الله رییسی وزیر می شوند ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
نماینده مردم جیرفت در مجلس:

سه نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در دولت آیت الله رییسی وزیر می شوند

آقایان اجازه دهند رییس جمهور منتخب کابینه خود را با فراغ بال و براساس تخصص و کارآمدی انتخاب کنند.