افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
با کوچکترین حرکت دندان‌های شما در دهانتان خرد می‌شود ۱۲ آذر ۱۴۰۰
هشدار سردار قاآنی به آمریکایی ها :

با کوچکترین حرکت دندان‌های شما در دهانتان خرد می‌شود

به آمریکاییان می‌گوییم هنوز از جغرافیای اطراف ما وقت دارید که با ذلت بیرون بروید و گرنه از تمام این جغرافیا بدتر از افغانستان اخراج می‌شوید؛ دورانی که هر کاری می‌خواستید انجام می‌دادید گذشت.