افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
جنگ تحمیلی به خاطر بازرگان بود، ۱۷ هزار شهید ترور هم همینطور؛ این عدالت است که اسمش را می‌گذارید روی خیابان؟ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
استاد حوزه و دانشگاه گفت :

جنگ تحمیلی به خاطر بازرگان بود، ۱۷ هزار شهید ترور هم همینطور؛ این عدالت است که اسمش را می‌گذارید روی خیابان؟

شعار عدالتخواهی الان فایده‌ای ندارد اولین کسی که از عدالتخواهی صحبت کرد هاشمی رفسنجانی با طرح‌های لیبرالی بود؛ بچه که نیستم هرکس از عدالتخواهی بگوید غش کنم براش، مثل برخی از این جوانانی که اخیراً آمدند.