افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023
حضور شاهرخ خان در عزاداری عاشورا و مراسم قمه زنی ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

حضور شاهرخ خان در عزاداری عاشورا و مراسم قمه زنی

در این ویدیو شاهرخ خان به همراه جمعیت زیادی از مردم مسلمان هند که لباس مشکی به تن دارند، مشغول عزاداری برای امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) است.

با مقتلنامه‌هایی که اولین بار پس از واقعه عاشورا نوشته شده می‌توان به مظلومیت امام حسین (ع) پی برد ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
دبیر کل خانه کارگر در مراسم عزاداری امام حسین (ع) ؛

با مقتلنامه‌هایی که اولین بار پس از واقعه عاشورا نوشته شده می‌توان به مظلومیت امام حسین (ع) پی برد

اولین مقتلنامه معتبر توسط سید ابن طاووس ۳۰۰ سال با واقعه عاشورا فاصله دارد و همچنین مقتل خوارزمی نیز به نوشته‌های ابن طاووس نزدیک است.