افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
به شدت نگران موج چهارم کرونا با ارتفاعی به مراتب بیشتر از امواج قبلی هستیم /جلوی ورود مسافران به شمال را بگیرید ۲۷ دی ۱۳۹۹
وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر کشور تاکید کرد :

به شدت نگران موج چهارم کرونا با ارتفاعی به مراتب بیشتر از امواج قبلی هستیم /جلوی ورود مسافران به شمال را بگیرید

به شدت نگران خیز جدید بیماری و شروع موج چهارم با ارتفاعی به مراتب بیشتر از امواج قبلی بوده و هستیم.