افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
به اندازه کافی حرف بدون عمل شنیده ایم / مسئولین کشور اوضاع را رها کرده‌اند ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
عماد افروغ، استاد جامعه شناسی و فعال سیاسی عنوان کرد ؛

به اندازه کافی حرف بدون عمل شنیده ایم / مسئولین کشور اوضاع را رها کرده‌اند

اتفاقاتی که بعد از کرونا افتاد، می‌توانست در ابعاد مختلفی مدیریت شده‌تر باشد. نه اینکه یک مرتبه مردم با موجی از گرانیِ رها شده و البته برنامه ریزی شده روبه رو شوند به نظرم مسئولین کشور اوضاع را رها کرده اند و نقش کنترلی و نظارتی خود را نادیده گرفته اند.