افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
حضور شاهرخ خان در عزاداری عاشورا و مراسم قمه زنی ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

حضور شاهرخ خان در عزاداری عاشورا و مراسم قمه زنی

در این ویدیو شاهرخ خان به همراه جمعیت زیادی از مردم مسلمان هند که لباس مشکی به تن دارند، مشغول عزاداری برای امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) است.