افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
امروز مدیران خوب مدیرانی هستند که تصمیم نمی‌گیرند؟/  پای بیت المال در میان است و شوخی ندارم ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
در مراسم معارفه بذرپاش ؛

امروز مدیران خوب مدیرانی هستند که تصمیم نمی‌گیرند؟/ پای بیت المال در میان است و شوخی ندارم

نظارت دقیق بر مبنای قانون و سختگیرانه را پیش می‌گیرم زیرا پای بیت المال در میان است و شوخی ندارم و پاسداری از بیت المال هم ماموریت اصلی دیوان است که باید در سخت ترین شرایط آن را رعایت کنیم.