افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
با هر کسی که در هر جایی که هست باید با فساد برخورد کند و هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس نباید باشد ۰۸ تیر ۱۳۹۸
قالیباف در مراسم وداع و تدفین سردار شهید پروانه و شهید بحرآبادی :

با هر کسی که در هر جایی که هست باید با فساد برخورد کند و هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس نباید باشد

مطمئن هستم که اگر مانند گذشته مان محکم بایستیم و به باورها و اعتقادات مان و سنت های الهی پایبند باشیم و تلاش کنیم و فرصت را برای کار جوانان مان مانند گذشته باز کنیم وعده الهی این است که پیروزی در آینده نزدیک پیش روی ما خواهد بود.