افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
ما نیازمند مجلس نو هستیم تا نماینده ای در آن وعده ندهد و بعد عمل نکند ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
عضو تشخیص مصلحت نظام ؛

ما نیازمند مجلس نو هستیم تا نماینده ای در آن وعده ندهد و بعد عمل نکند

مهمترین جایی که می‌تواند ناکارآمدی‌ها را اصلاح کند مجلس است زیرا مجلس ریل‌گذاری و نظارت می‌کند. همانطور که امام فرمودند مجلس در راس امور است