افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
وزارت امور خارجه، متولی مباحث مرتبط با روابط ایران در عرصه انرژی هسته ای می باشد ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی عنوان کرد :

وزارت امور خارجه، متولی مباحث مرتبط با روابط ایران در عرصه انرژی هسته ای می باشد

موضوع برجام، اهمیت ویژه در دستگاه دیپلماسی ایران نخواهد داشت و به عنوان یک موضوع عادی با آن برخورد می شود.