افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
تعطیلی شش روزه فایده‌ای نداشته است / رعایت دستورالعمل‌ها به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است ۰۳ مرداد ۱۴۰۰
معاون کل وزیر بهداشت ؛

تعطیلی شش روزه فایده‌ای نداشته است / رعایت دستورالعمل‌ها به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است

۲۰ تا ۲۸ درصد افراد گفته اند واکسن نمی‌زنند؛ در اغلب شهرستان‌ها، مراکز واکسیناسیون در نیمی از ساعات کاری خود مراجعه کننده ندارند.