افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
اجلاس تهران  اراده و قدرت تحقق نظمی جدید در منطقه را به رخ جهانیان کشیده است ۰۱ مرداد ۱۴۰۱
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

اجلاس تهران اراده و قدرت تحقق نظمی جدید در منطقه را به رخ جهانیان کشیده است

نشست آستانه بازی غرب و مرتجعین منطقه را خنثی کرد.