افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
لغو مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال ؟ ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

لغو مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون فوتبال ؟

مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون بلافاصله پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مرتبط در زمان مقتضی و بر اساس قوانین و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه برگزار خواهد شد.