افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
گرایش سیاسی ۱۰ نماینده راه یافته دور دوم مجلس یازدهم ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

گرایش سیاسی ۱۰ نماینده راه یافته دور دوم مجلس یازدهم

در دور اول ۲۷۹ نماینده از مجموع ۲۹۰ نماینده حائز اکثریت آرا شده‌اند و به مجلس راه یافتند و با این ۱۰ نفر در مجموع ۲۸۹ نماینده در مجلس یازدهم حضور دارند که البته دو نماینده فوت کردند.