افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
در دور جدید گفتگوهای برجامی سقف زمانی مذاکرات تعیین خواهد شد ۰۱ آذر ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد :

در دور جدید گفتگوهای برجامی سقف زمانی مذاکرات تعیین خواهد شد

سیاست نظام قطع به یقین نتیجه گیری در مذاکرات برجام است و با توجه به بحث های کارشناسی گذشته، هم اکنون زمان حصول به نتیجه است و امیدواریم با حاکمیت جدید این مذاکرات نتیجه بخش باشد.