افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
مسئولین بایستی احساس مسئولیّت بیشتری نسبت به آن امنیّتی کنند که شهدا برای ما فراهم و در اختیار ما گذاشتند ۱۱ آذر ۱۴۰۰
امام خامنه ای در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ایلام

مسئولین بایستی احساس مسئولیّت بیشتری نسبت به آن امنیّتی کنند که شهدا برای ما فراهم و در اختیار ما گذاشتند

باید توجّه کنیم که بدون تلاش، بدون مجاهدت فی‌سبیل‌الله، بدون تحمّل بسیاری از سختی‌ها هیچ ملّتی به جایی نمیرسد.