افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
پیش از انقلاب نقش چندانی در مسائل سیاسی نداشتم /  اولین زمینه تبلیغ مجاهدین از کتاب‌های شریعتی بود ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مصاحبه منتشر نشده مرحوم آیت الله مصباح یزدی:

پیش از انقلاب نقش چندانی در مسائل سیاسی نداشتم / اولین زمینه تبلیغ مجاهدین از کتاب‌های شریعتی بود

حساسیت بنده روی مسائل فکری بود، منتهی حساسیت امثال آقای بهشتی که در رهبری حرکت نقش داشتند بیشتر روی مسائل سیاسی و اجتماعی بود.