افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران :

هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهاست

حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند مع‌الأسف برای اجانب به طور نوکری عمل می‌کنند و برای ملت خودشان آقایی می‌کنند، و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است.

اظهاراتم در مورد ابراهیم یزدی ٬ نهم دی و موضوع حصر را دلیل ردصلاحیت اعلام کردند ۰۹ دی ۱۳۹۹
نایب رئیس مجلس دهم ؛

اظهاراتم در مورد ابراهیم یزدی ٬ نهم دی و موضوع حصر را دلیل ردصلاحیت اعلام کردند

عضو حقوقدان سه نمونه از اظهارنظرهای من را مطرح کردند و نسبت به آنها اعتراض داشتند و من بر درستی هر سه مورد تأکید کردم.