افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
مطبوعات باید یک مدرسۀ سیار و یک بنگاه هدایت باشند ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران :

مطبوعات باید یک مدرسۀ سیار و یک بنگاه هدایت باشند

دنبال این نباشید که‌‎ ‎‌من از شما تشکر کنم، تقدیر و تشکر من فانی است و از بین می رود. آنچه که باید همگی‌‎ ‎‌در نظر بگیریم رضای حق تعالی است، و آنچه وظیفۀ من است دعاست.