افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
مشکلات اقتصادی و سلطه فقر بر زندگی مردم نتیجه ضعف و ناکارآمدی همه مسئولین و نباید تقصیر را بر گردن کسی بیاندازیم ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد ؛

مشکلات اقتصادی و سلطه فقر بر زندگی مردم نتیجه ضعف و ناکارآمدی همه مسئولین و نباید تقصیر را بر گردن کسی بیاندازیم

در بودجه ۱۴۰۰ رویکردهای مشخص و روشنی داشته‌ایم اما در اصلاح ساختار بودجه گام اساسی برداشته نشد و ما راضی نیستیم.