افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
این قلب هاى صافِ پاکِ مردم را نگه دارید/ مردم را همراه خودتان نگه دارید/ شاید نظیر ملت ایران در هیچ جا نباشد ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
توصیه‌های امام خمینی (ره) به مسئولان ؟

این قلب هاى صافِ پاکِ مردم را نگه دارید/ مردم را همراه خودتان نگه دارید/ شاید نظیر ملت ایران در هیچ جا نباشد

تخیّل اینکه ما یا به شرق متمایل باشیم یا به غرب متمایل باشیم، این در ذهنتان اصلًا دیگر وارد نشود.