افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
مصمم تر از گذشته در مقابل فتنه ها ایستادگی خواهیم کرد ۰۶ مهر ۱۴۰۱
جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشور :

مصمم تر از گذشته در مقابل فتنه ها ایستادگی خواهیم کرد

همچنان که عاشورا تا قیامت ادامه خواهد داشت و زنده است راه این شهیدان نیز ادامه خواهد داشت و یادشان فراموش نشدنی است.