افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
آیت‌الله رئیسی :

در همه موضوعاتی که مردم دغدغه داشته باشند، ورود می‌کنم

بیکاری یک جوان و ناله یک بی‌نوا، مشکل یک بانوی سرپرست خانواده، مساله یک کارگر دغدغه من است.