افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
در صورت تعرض به مملکت ما، هیچ سلیقه ای دفاع از تمامیت کشور را کنار نمی گذارد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
یادگار گرانقدر امام راحل در دیدار اعضای شورای شهر ششم تهران ؛

در صورت تعرض به مملکت ما، هیچ سلیقه ای دفاع از تمامیت کشور را کنار نمی گذارد

دشمنان باید به این نکته توجه کنند که همه سربازند و اگر کسی گوشه چشمی داشته باشد همگی پشت سر فرماندهی کل قوا هستند.

درخواستی برای تجمع داده نشده بود که مجوز صادر شود ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
پاسخ وزارت کشور به نامه دکتر احمدی نژاد:

درخواستی برای تجمع داده نشده بود که مجوز صادر شود

در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.