افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
جوانان یقین داشته باشند وضعیت به نفع آنان تغییر خواهد یافت/هزینه تبلیغاتم را صرف کمک به نیازمندان کنید ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
آیت الله رئیسی در اجتماع مردم ورامین:

جوانان یقین داشته باشند وضعیت به نفع آنان تغییر خواهد یافت/هزینه تبلیغاتم را صرف کمک به نیازمندان کنید

دیدن شرایط زندگی برخی مردم عزیز که تعدادشان هم کم نیست انسان را آزرده‌خاطر می‌کند.