افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
«نمی‌توانیم» و «نمی‌شود» نداریم / فرهنگ ما فرهنگ حاج قاسم سلیمانی و شهیدان  ابوترابی و شهید بابایی است ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
آیت‌الله رئیسی:

«نمی‌توانیم» و «نمی‌شود» نداریم / فرهنگ ما فرهنگ حاج قاسم سلیمانی و شهیدان ابوترابی و شهید بابایی است

وجود صنایع تعطیل و نیمه‌تعطیل در استان قزوین برای ما قابل تحمل نیست و رونق اقتصادی و حل مشکل اشتغال در استان قزوین در گروی فعال کردن این کارخانجات و احیا کردن این واحدهای تولیدی است.