افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
اسرائیل عامل حمله به تاسیسات نظامی اصفهان بوده، نه واشنگتن ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
رویترز گزارش داد؛

اسرائیل عامل حمله به تاسیسات نظامی اصفهان بوده، نه واشنگتن

هیچ نیروی نظامی امریکایی در این حمله دست نداشته است.

تغییرات در مرزهای خود را هرگز نمی‌پذیریم ۱۴ مهر ۱۴۰۰
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد ؛

تغییرات در مرزهای خود را هرگز نمی‌پذیریم

ماجراجویی توسط کسانی که در نقشه جغرافیای دنیا هیچ هویتی ندارند در این منطقه پسندیده نیست.