افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
عناصر آسمانیِ انقلاب ۱۸ تیر ۱۴۰۱
سیّد مسعود علوی برای بهارستان آنلاین نوشت :

عناصر آسمانیِ انقلاب

فرهنگ ایثار و شهادت، عنصری بود که روح حماسه را در کالبد اجتماع و جنگ می دمید و از سویی دیگر، معادله ی تحلیلگران و محاسبات مادی و ظاهری شان را به هم می ریخت.