افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
اگر می‌خواهیم در خط امام حرکت کنیم، مفسر این خط امام خامنه ای است / امام مردم را باور داشت ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
در تجدید میثاق رییس جمهور و اعضای دولت با آرمان‌های امام؛ ؛

اگر می‌خواهیم در خط امام حرکت کنیم، مفسر این خط امام خامنه ای است / امام مردم را باور داشت

همه باید مشی عادلانه را مورد توجه قرار دهیم و به خودمان و به مجموعه‌مان اجازه ندهیم که کوچکترین تخطی از عدالت بشود چرا که آنچه مردم می‌پسندند، همین است.