افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
ورود اُمیکرون به ایران تایید شد ۲۸ آذر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد:

ورود اُمیکرون به ایران تایید شد

اعضای جلسه به ضرورت استفاده از ماسک، تزریق واکسن بویژه دریافت دز سوم واکسن اعلام شده و رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کردند.