افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 January , 2023
یکی از توله یوزپلنگ‌های توران به علت مرگ ناهنجاری ریوی تلف شد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی :

یکی از توله یوزپلنگ‌های توران به علت مرگ ناهنجاری ریوی تلف شد

علت تلف شدن آن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه تعیین شده است.