افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه می‌‌شوند؟ ۱۹ مهر ۱۳۹۹

متخلفین کرونایی چگونه شناسایی و جریمه می‌‌شوند؟

افرادی که در خیابان ماسک نمی‌‌زنند با روش‌‌های نیروی انتظامی شناسایی و جریمه می‌‌شوند. برای مثال می‌‌توان با عکس‌‌گرفتن توسط دوربین‌‌ها، افراد را شناسایی کرد و هویت این افراد، شناسایی و برای آن‌‌ها پیام جریمه ارسال خواهد شد.