افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
اقدام علیه مرکز نطنز نشان دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌های ظالمانه است ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رئیس سازمان انرژی اتمی ؛

اقدام علیه مرکز نطنز نشان دهنده ناکامی مخالفان مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌های ظالمانه است

ایران حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ می‌داند.