افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 February , 2023
تصویر اعجاب انگیز ناسا ازگذر فالکون 9 از مقابل خورشید ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

تصویر اعجاب انگیز ناسا ازگذر فالکون 9 از مقابل خورشید

در این عکس لکه خورشیدی ناحیه 3014 نیز ثبت شده است که در سمت چپ خورشید به وضوح دیده می‌شود.