افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 9 February , 2023
حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد ۲۷ دی ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش های مجلس

حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه دارد

فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد

حجم تولیدات مرکز پژوهش های مجلس به نسبت  بازه زمانی مشابه در یک سال قبل‌تر در مجموع رشد دوبرابری را نشان می‌دهد ۲۷ آذر ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد ؛

حجم تولیدات مرکز پژوهش های مجلس به نسبت بازه زمانی مشابه در یک سال قبل‌تر در مجموع رشد دوبرابری را نشان می‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی تحولی همچون راه‌اندازی سامانه شبیه‌سازی سیاستگذاری را در یک سال گذشته به انجام رسانده است.

امضای توافق نامه همکاری مرکز پژوهش های مجلس و انجمن ژئوپلیتیک ایران ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

امضای توافق نامه همکاری مرکز پژوهش های مجلس و انجمن ژئوپلیتیک ایران

در این توافق‌نامه بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی دو طرف به منظور ارتقای عملکرد و کارکرد، تاکید شده است.