افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 8 February , 2023
اگر نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس نگیرند کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد ۲۶ آبان ۱۴۰۰
واکنش حسین صادقی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار ؛

اگر نمایندگان مجلس امضاهای خود را پس نگیرند کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد

اگر این طرح خطرناک برای توافقی شدن مزد در کارگاه‌های روستایی کشور به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد.

پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال در قالب توافق ، بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
انتقاد دبیرکل خانه کارگر به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری :

پرداخت حداقل دستمزد و پایه سنواتی در پایان سال در قالب توافق ، بسیار ناپسند، غیراخلاقی و غیرحقوقی است

کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند که صورت محاسبات بیمه‌ای را متناسب با تفسیر خودشان از ماده ۴۱ تغییر دهد.