افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 1 February , 2023
امروز برخی امورات فرهنگی و اقتصادی تبدیل به معما شده است/کار به جایی رسیده که برخی به بی حجابی افتخار می کنند ۰۷ دی ۱۴۰۱
مرجع بزرگ تقلید شیعیان عنوان کردند ؛

امروز برخی امورات فرهنگی و اقتصادی تبدیل به معما شده است/کار به جایی رسیده که برخی به بی حجابی افتخار می کنند

ما هیچ عکس العملی از مسئولین نمی بینیم و حتی ابراز هم نمی کنند که ما وضعیت را درست می کنیم .

فضای مجازی پایگاه شیطان شده؛ این فضا بلای مهم عصر و زمان ماست ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
مرجع بزرگ شیعیان

فضای مجازی پایگاه شیطان شده؛ این فضا بلای مهم عصر و زمان ماست

فضای مجازی بلای مهم عصر و زمان ماست و بسیاری از مفاسد، از فضای مجازی است و در واقع، فضای مجازی پایگاه شیطان شده است.