افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
نگرانی برخی مسؤولان از شفاف سازی آراء افشای دست درازی آنان به غارت بیت المال است ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه ؛

نگرانی برخی مسؤولان از شفاف سازی آراء افشای دست درازی آنان به غارت بیت المال است

برخی از نماینده هایی که بدترین توهین ها را در قضیه شفاف سازی علیه بنده انجام می دهند بدانند اگر من می خواستم درباره آنان سخن بگویم از غارت بیت المال آنان سخن می گفتم تا مردم بدانند چرا برخی از شفافیت تا به این اندازه نگران هستند.