افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 4 February , 2023
دولت عاجز نیست اما عزمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم ندارد ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ؛

دولت عاجز نیست اما عزمی برای حل مشکلات اقتصادی مردم ندارد

دولت باید به کرونا به عنوان یک بحران ملی نگاه کند و همان‌طور که در سیل یا زلزله خود را موظف می‌داند که به جبران خسارت مردم بپردازد، در این موضوع هم همین‌طور عمل کند و از عهده احتیاجات و خسارات مالی برآید.