افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
من نمی توانم از دانشجویانی که می روند فحش می دهند دفاع کنم ۱۵ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

من نمی توانم از دانشجویانی که می روند فحش می دهند دفاع کنم

اعتراض باید با زبان مناسب بیان شود ورود نظامیان به دانشگاه قابل توجیه نیست با حاکمیت صحبت می‌کنیم که مشکل دانشجویان اخراجی و بازداشتی حل شود.