افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023
باید همه ما برای مواجهه با ظلم در معادلات جهانی اقدامات هماهنگی داشته باشیم ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدیر حوزه های علمیه در دیدار رهبرجهانی کلیسای شرق آشور:

باید همه ما برای مواجهه با ظلم در معادلات جهانی اقدامات هماهنگی داشته باشیم

علوم عقلی و فلسفی پل ارتباطی میان تمام بشریت است؛ لذا در منظومه رشته های حوزه کتب فلسفه غربی به طور جد مورد مطالعه قرار می گیرد.