افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 February , 2023
نتیجه رفتار ما وضعیت فعلی کشور است/همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم ۱۲ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

نتیجه رفتار ما وضعیت فعلی کشور است/همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم

باید واقعیت ها را درست ببنیم و بعد با کسانی که دلسوز مملکت و نظام هستند صحبت کنیم و راه حل هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما و نظام نباشد را بپذیریم.