افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
اقتدار نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در منطقه اقیانوس هند / پهلوگیری شناور‌های روسیه و چین در چابهار ۰۶ دی ۱۳۹۸
آغاز رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند

اقتدار نیروی دریایی سه کشور ایران، روسیه و چین در منطقه اقیانوس هند / پهلوگیری شناور‌های روسیه و چین در چابهار

از اهداف این رزمایش تقویت امنیت تجارت دریایی بین‌المللی و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی و تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی اشاره کرد.