افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 March , 2023
ما باید به این فهم مشترک برسیم که شرایط کشور طوریست که باید یک سری از روندهای غلط گذشته را اصلاح کنیم ۱۴ آذر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

ما باید به این فهم مشترک برسیم که شرایط کشور طوریست که باید یک سری از روندهای غلط گذشته را اصلاح کنیم

برای انجام اصلاحات ساختاری احتیاج به فهم دلیل اعتراضات و مشکلات و همچنین پذیرفتن آن‌ها و در نهایت اصلاح مشکلات داریم.

حجاب هیچ گونه محدودیتی برای بانوان ما ایجاد نمیکند ۰۱ تیر ۱۴۰۱
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

حجاب هیچ گونه محدودیتی برای بانوان ما ایجاد نمیکند

ما قائل به حجاب اجباری برای یک فرد در حوزه شخصی و خصوصی نیستیم. جامعه دارای یک سری قانون و معیارها است که باید تابع قوانین اصلی و زیربنایی باشد.