افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
ریسک پذیری و میدان‌داری حوادث بزرگ از مهمترین خصوصیات شهردار جدید کرج می باشد ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
لیلا یادگاری ؛

ریسک پذیری و میدان‌داری حوادث بزرگ از مهمترین خصوصیات شهردار جدید کرج می باشد

با کارنامه و روحیه ای که از مهندس سریزدی سراغ داریم باید بسیار خوشبین باشیم که به مشکلات متعدد و متنوع شهر کرح یکی پس از دیگری رسیدگی شود.